Podpisywanie dokumentów

Można odpisać VAT z lewej faktury

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że współpraca z firmą, której nie ma w VAT-owskim rejestrze, nie oznacza automatycznie, że próbujemy oszukać fiskusa.
Kalkulator, wyliczenia podatkowe

Rozliczanie zaliczek na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy

Od 2015 roku ustawodawca wprowadził ułatwienie. Od teraz przedsiębiorcy mają możliwość zaksięgowania przychodu już w dacie otrzymania przedpłaty.

JPK dla Mikroprzedsiębiorców

Rozpocznijmy nasze rozważania od tego kto jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ.
Spotkanie biznesowe. Pełnomocnik ogólny

Pełnomocnik ogólny

Instytucja pełnomocnictwa ogólnego, która pojawiła się od 1 lipca 2016 r., da możliwość szerokiego zakresu zastępstwa strony przed organami podatkowymi, włączając w to wszystkie typy procedur podatkowych. Dotychczas praktycznie każde postępowanie wymagało przedkładania kolejnego pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy.
Gazety biznesowe. Nowy obowiązek - JPK

Nowy obowiązek - JPK

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT będą mieć obowiązek przekazywania jej w formacie JPK co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego.
Karty płatnicze. Transakcje przedsiębiorców

Transakcje przedsiębiorców powyżej 15.000 zł tylko z rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 r. transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000 zł będą musiały być dokonywane z rachunku płatniczego.
Kalkulator i dokument. Korekta kosztów uzyskania przychodów

"Przywracająca" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

Jeśli spółka w lutym br. ureguluje zobowiązanie, o którego wartość zmniejszyła w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów (na skutek nieuregulowania zobowiązania), to o kwotę dokonanego zmniejszenia będzie mogła zwiększyć koszty uzyskania przychodów w lutym br. (tj. w miesiącu uregulowania zobowiązania).
Stos publikacji. Zmiany w ustawie zasiłkowej

Zmiany w ustawie zasiłkowej

Znane są już dokładne terminy wejścia w życie zmian w ustawie zasiłkowej.
Pieniądze i zegar. Limit uprawniający do zwolnienia z VAT

Limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2018 r.

Na podstawie art. 287 pkt 14 dyrektywy w sprawie VAT Polska, państwo członkowskie UE, które przystąpiło do Wspólnoty po 01.01.1978 r., może stosować zwolnienie z VAT dla podatników, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia).
Kartoteki. Procedura MOSS

Procedura MOSS

Przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi, umożliwiąją podatnikom świadczącym usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze, radiowe, telewizyjne i usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają siedziby działalności gospodarczej, rozliczanie VAT należnego z tytułu świadczenia tych usług za pośrednictwem portalu internetowego w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny.