Transakcje przedsiębiorców powyżej 15.000 zł tylko z rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 r. transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000 zł będą musiały być dokonywane z rachunku płatniczego.

Tym samym znacznemu obniżeniu ulegnie limit płatności związanych z działalnością gospodarczą, które mogą być dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 780 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja obniży m.in. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z obecnych 15.000 euro do 15.000 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie omawianych zmian dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł.

Ustawa wprowadza także rozwiązania podatkowe. Polegają one na braku możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków regulowanych z pominięciem rachunku płatniczego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie mieć zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczała dotychczasowego limitu (15.000 euro).