Przydatne Informacje

Do Państwa dyspozycji oddajemy pakiet przydatnych informacji na temat składek ZUS i limitów podatkowych.

Faktura XL

ikona dokument
Wystawianie faktur online

[FakturaXL.pl]

Logowanie do serwisu:

Aktualne składki ZUS

ikona ZUS

Urzędowa składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującymi, twórców, artystów, oraz osób wykonujących wolny zawód.

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 2859,00 zł

  • składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego) 834,55 zł
  • składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym) 904,60 zł
  • składka na fundusz pracy 70,05 zł
  • Łącznie 1316,97 zł  (bez chorobowego 1246,92 zł)

obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 675,00 zł

  • składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego) 197,03 zł
  • składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym ) 213,57 zł
  • Łącznie  555,89 zł  (bez chorobowego 539,35 zł) 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3803,56 zł

  • składka na ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł
Dla kogo preferencyjna podstawa?

Aktualne limity podatkowe

ikona zamknięta księga
Czego dotyczy Limit w euro Kwota w zł[*]
Status małego podatnika CIT, PIT 2 000 000 8 747 000
Status małego podatnika VAT 1 200 000 5 248 000
Status małego pośrednika VAT 45 000 197 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis 50 000 219 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie) 2 000 000 8 746 800
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 250 000 1 093 350
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 25 000 109 335

[*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 01.10.2019 (4,3734 zł, tabela nr 190/A/NBP/2019).