JPK dla Mikroprzedsiębiorców

Rozpocznijmy nasze rozważania od tego kto jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ.

Art. 104. ustawy o swobodzie działalności za mikroprzedsiębiorcę uważa przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. ) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
 2. ) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak się okazuje z licznych publikacji definicja ta wprowadza zamęt a dokładnie zwrot „oraz”.
Punkt 1 i 2 Art. 104 nie jest warunkiem łącznym. W związku z tym:

 • jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 9 pracowników i nie przekroczył 2 mln euro – jest MIKRO,
 • jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników i nie przekroczył 2 mln euro – jest już MAŁY,
 • jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 9 pracowników i przekroczył 2 mln euro – jest już MAŁY,
 • jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 pracowników i przekroczył 2 mln euro – jest MAŁY.

Wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków.

Prawidłowe zakwalifikowanie ma istotne znaczenie w rozpoznaniu obowiązku informacyjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Ustawodawca wyodrębnił 7 struktur logicznych JPK. Są to:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK struktury 1,2,3,5,6 i 7 na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku struktury 5 – JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
od 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
od 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Z powyższych terminów jasno wynika jak ważne jest prawidłowe zakwalifikowanie przedsiębiorcy. Obowiązek comniesięcznego raportowania struktury nr 5 (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) dla MIKROprzedsiębiorcy jest przesunięte w czasie o rok.