tablica rozdzielcza, pojazdy bez obowiązkowej ewidencji przebiegu

Będzie więcej pojazdów bez obowiązkowej ewidencji przebiegu

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
segregatory na pułkach, księgowość

Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne

W dniu 9 kwietnia 2015 r., Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa interpretację ogólną w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT.
Podpisywanie dokumentów

Można odpisać VAT z lewej faktury

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że współpraca z firmą, której nie ma w VAT-owskim rejestrze, nie oznacza automatycznie, że próbujemy oszukać fiskusa.
Kalkulator, wyliczenia podatkowe

Rozliczanie zaliczek na kasie fiskalnej jako przychód podatkowy

Od 2015 roku ustawodawca wprowadził ułatwienie. Od teraz przedsiębiorcy mają możliwość zaksięgowania przychodu już w dacie otrzymania przedpłaty.

JPK dla Mikroprzedsiębiorców

Rozpocznijmy nasze rozważania od tego kto jest MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ.
Spotkanie biznesowe. Pełnomocnik ogólny

Pełnomocnik ogólny

Instytucja pełnomocnictwa ogólnego, która pojawiła się od 1 lipca 2016 r., da możliwość szerokiego zakresu zastępstwa strony przed organami podatkowymi, włączając w to wszystkie typy procedur podatkowych. Dotychczas praktycznie każde postępowanie wymagało przedkładania kolejnego pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy.
Gazety biznesowe. Nowy obowiązek - JPK

Nowy obowiązek - JPK

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT będą mieć obowiązek przekazywania jej w formacie JPK co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego.
Karty płatnicze. Transakcje przedsiębiorców

Transakcje przedsiębiorców powyżej 15.000 zł tylko z rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 r. transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej jednorazowo 15.000 zł będą musiały być dokonywane z rachunku płatniczego.
Kalkulator i dokument. Korekta kosztów uzyskania przychodów

"Przywracająca" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

Jeśli spółka w lutym br. ureguluje zobowiązanie, o którego wartość zmniejszyła w poprzednim roku koszty uzyskania przychodów (na skutek nieuregulowania zobowiązania), to o kwotę dokonanego zmniejszenia będzie mogła zwiększyć koszty uzyskania przychodów w lutym br. (tj. w miesiącu uregulowania zobowiązania).
Pieniądze i zegar. Limit uprawniający do zwolnienia z VAT

Limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2018 r.

Na podstawie art. 287 pkt 14 dyrektywy w sprawie VAT Polska, państwo członkowskie UE, które przystąpiło do Wspólnoty po 01.01.1978 r., może stosować zwolnienie z VAT dla podatników, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia).