Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Wiele kobiet planujących macierzyństwo a jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą ma w chwili obecnej niejasną sytuację.

Projekt zmian w temacie zasiłków chorobowych i macierzyńskich został zasygnalizowany już jakiś czas temu a zatwierdzonej ustawy nie widać. Projekt przewiduje szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym idzie także pozostałych świadczeń w tym zasiłku macierzyńskiego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Stan obecny.

Osoba, która, podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez minimum jeden pełen miesiąc kalendarzowy,zadeklaruje jako podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie kwotę maksymalną,

  • terminowo i w należnej wysokości opłaci składkę, może nabyć uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego liczonego od 250 % średniego wynagrodzenia 9.897,50 a nie tak jak od podstawy urzędowej.

Jakie zmiany są zapowiadane?

Po pierwsze: proponowane zmiany mają na celu uśrednienie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki. Oznacza to, że kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły uzyskać zasiłku w maksymalnej wysokości po opłaceniu składki przez krótki okres czasu od najwyższej podstawy – tak jak ma to miejsce obecnie.

Po drugie: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wyrównawcze i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne, których prawo powstało przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków, wypłaca się na zasadach i w wysokości obowiązujących przed tym dniem, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Zatem w sytuacji, gdy przedsiębiorcza mama nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, otrzyma zasiłek w wysokości dotychczasowej, przez cały okres jego pobierania. Jeśli jednak poród nastąpi po tej dacie, zasiłek zostanie wypłacony na nowych zasadach.

Po trzecie: jeżeli prawo do zasiłku powstało przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana pobieranego zasiłku, przepisu art. 43 ustawy zasiłkowej nie stosuje się. A zatem jeżeli kobieta nabędzie prawo np. do zasiłku chorobowego przed dniem wejścia w życie nowelizacji, otrzyma go na zasadach i w wysokości obowiązującej obecnie. Jeśli następnie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego już po tej dacie, podstawa zasiłku zostanie przeliczona na nowo, według znowelizowanych przepisów.

Od kiedy zasiłek według nowych zasad?

Zgodnie z założeniami ustawa nowelizująca miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., natomiast przepisy dotyczące zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłku miały wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przewidywano, że nastąpi to od 1 kwietnia 2015 r.

W Sejmie nadal trwają prace nad projektem ustawy. W dniu 5 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, natomiast w dniu 4 marca 2015 r. zostało opublikowane sprawozdanie Podkomisji Stałej ds Rynku Pracy.

Projekt w obecnym kształcie zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., natomiast przepisy dotyczące zmian w sposobie ustalania podstawy wymiaru zasiłku – pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Źródło: http://pankiewicz.biz/blog/zus/od-kiedy-zasilek-wedlug-nowych-zasad/print/